Бира България

Бира България създава висококачествена бира по стара традиционна българска рецепта. Имаме стотици доволни клиенти, които растат с всеки изминал ден.

Социални сме:

a

Бирата по българските земи

Бирата по българските земи

Намерените от археолозите древни артефакти показват, че народите, обитавали земите на днешна България, също са познавали бирата. Сред редицата материални свидетелства има открити глинени чаши отпреди 8000 години, които наподобяват бирените халби, както и съдове, за които се предполага, че са използвани за приготвяне на пиво. Според други находки, датирани към 7-ото хилядолетие пр.Хр., има податки, че в долното поречие на р. Марица /димитровградското с. Ябълково/ праисторическите хора също са приготвяли бира. Разбира се, през тогава производството на пиво е било много примитивно, но все пак по нашите земи са пиели бира преди Египет.

Кой е тракийският Бог на бирата?

Траките са консумирали бира от ръж. Сабазий, който според мнозина автори е тракийска форма на Дионис, е бил почитан и като „Бога на бирата”.

Сабазий – Тракийски Бог на бирата

Древното наименование на бирата

Думата, която са използвали за бирата била „брутос“ или „бритос“. Думата „бира” отново е с латински произход и идва от „бибере” – пия. Въпреки че и ние сме възприели тази дума, повечето славянски народи използват думата „пиво”.

Опознаването на кехлибарената течност от славяните най-вероятно се дължи на контакта им с траките. Дума „оловина” , „ол”, характеризира древното, наподобяващо бира питие, което славяните са почитали. Тази дума все още се среща в някой части на България, Русия и Словения.

Кои народи са започнали да добавят хмел в бирата?

Счита се, че славяните са първите европейци, които въвеждат традицията при приготвянето на бирата да се добавя хмел. Според мнозина, историята на бирата, такава каквато ние днес я познаваме и консумираме, започва именно по това време.

a
Хмел

Археологически находки от XII век показват, че наздравици с пиво са се вдигали и българските царе. 

До 19. век бирата по българските земи се е приготвяла в домашни условия и е била напитка, твърде различна от съвременните ни представи.